İçeriğe geç

Formasyon Dosyası Sınav Hazırlama Uygulama ve Değerlendirme Etkinlik

Formasyon staj dosyasında, sınav hazırlama uygulama ve değerlendirme etkinlik ödevi hakkında bazı örnekler verilmiştir.

ÖRNEK SINAV TABLOSU

Aşağıdaki tabloda beden eğitimi dersi örnek sınav tablosu verilmiştir.

Beceri Puanlama Tablosu 
Öğrencinin Adı Soyadı:                                                           Sınıfı-Numarası:

Konu: Voleybol Parmak ve Manşet Pas, Servis Atışı
Becerilerin Puan DeğerleriDeğerlendirilecek BecerilerPuan
20 puanParmak pas vururken topu başının üstünde yakalayabiliyor mu. 
20 puanManşet pasını karşılarken temel pozisyonu alabiliyor mu. 
20 puanİstenilen yere pas atışlarını gerçekleştiriyor mu. 
20 puanServis atışlarını yapabiliyor mu. 
20 puanServis atışlarını işaretlenen yerlere atabiliyor mu. 
 TOPLAM PUAN 
NOTLAR

Not Sistemi 0-49,99 GEÇMEZ – 50-59,99 GEÇER – 60-69,99 ORTA – 70-84,99 İYİ – 85-100 PEKİYİ olarak değerlendirilmektedir.

SINAV HAZIRLAMA ve DEĞERLENDİRME

Özet: Bir sınav hazırlayarak sınıfa uygulayınız; sonuçları analiz ediniz.

 1. Hazırlayacağınız testin, bir yandan sizin derste kazandırmayı hedeflediğiniz bilgi, beceri ve süreçleri, öte yandan da bunların öğrenilmesini sağlamak için derste birer araç olarak yararlandığınız konu veya etkinlikleri, dersteki ağırlıklarına uyumlu biçimde yoklaması gerektiğini unutmayınız. (Buna kapsam geçerliği dendiğini hatırladınız mı?)
 2. Alanınızla ilgili bir dersin son olarak işlenen ünitesi veya sondan birkaç üniteyi kapsayan bölümü ile ilgili bir test planı hazırlayınız. Dersin bu bölümü ile ilgili bir belirtke tablosu yapınız. Tablodaki her bölümden kaç tane veya kaç puanlık soru sorulacağını belirleyiniz. Testte kullanılacak test maddesi (soru) çeşitlerine ve birden fazla çeşit kullanılacaksa bunların her birinden testte kaçar madde bulunacağına karar veriniz. Soruların cevaplarına değişik puanlar vermeyi düşünüyorsanız, bir puanlama anahtarı hazırlayınız.
 3. Test planınızı okulda size rehberlik yapan uygulama öğretmeni ile görüşünüz, Bu görüşmelerde, planınızda değişiklik gerektiği ortaya çıkarsa bu değişiklikleri yapınız.
 4. Test planınıza uygun maddeler (test soruları) bulunuz veya böyle maddeler yazınız. Gerekli ise, bulduğunuz veya hazırladığınız maddelerle ilgili puanlama anahtarını hazırlayınız.
 5. Bulduğunuz veya yazdığınız test maddelerini bir test düzenine koyunuz; yazını, çizim ve düzenlemesini yapınız; testinizi yeterli sayıda çoğaltınız; yetkilerden gerekli izni alarak bir sınıftaki öğrencilere uygulayınız.
 6. Olanak varsa, testinizin test ve madde analizlerini yapınız.
  1. Testinizdeki sorulara verilen cevapları puanlayarak bu puanlar üzerinde test analizi yapınız: yığılma (merkezi eğilim), değişkenlik (varyans) ölçülerini hesaplayınız; test puanlarının güvenirlik ve geçerliğini tahmin etmeye çalışınız.
  2. Testinizdeki maddeler (sorular) seçmeli tipte ise, bunlara verilen cevaplar üzerinde madde analizi yapınız: maddelerin güçlüğünü, ayırıcılığını tahmin etmeye çalışınız; maddelerin daha nitelikli hale getirilmesi için çeldiricilerinin işlerliğini gözden geçiriniz.
 7. Olanak varsa, testinizdeki her maddeyi (soruyu) dikkatle inceleyiniz. Sınıftaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri ile ilgili bilgilere göre, beklenenden daha az veya daha fazla öğrencinin doğru cevap vermiş olduğu maddeler var mı? Bu maddeler, başka açılardan nitelikli (kusuru olmayan) maddeler mi?

Sınıftaki öğrencilerin öğrenme düzeyleri ile ilgili bilgilere ve testten aldıkları puanlara göre, iyi öğrenen öğrencileri diğerlerinden ayırmayan veya beklenenin tersine bir ayrım yapar görünen maddeler var mı? Bunların beklenen yönde ayırıcı olması ve ayırma güçlerinin artırılması için neler yapılabilir?

8. Test sonuçlarından yararlanarak, aşağıdaki sorulara cevap bulmaya çalışınız.

Dersin ele alınan bölümünde hedefler doğrultusunda beklenen ölçüde bir ilerleme sağlanabilmiş midir?

Testte sadece bir ünite ele alınmışsa bu ünitenin hangi bölümlerinde, birden fazla ünite ele alınmışsa bu ünitelerin hangilerinde öğrenme düzeyi en yüksek ve en düşük olmuştur?

Testte kapsanan konular, beceriler ve süreçlerle ilgili yanlış anlamalar ve öğrenme eksikleri nerelerde toplanmaktadır?

9. Yaptığınız test geliştirme çalışması ile ilgili kısa bir rapor hazırlayınız. Raporunuzu, size rehberlik eden uygulama öğretmeni ve fakülte öğretim elemanı ile gözden geçiriniz.

Not: Resim-iş, müzik ve beden eğitimi gibi derslerle, uygulamalı derslerde yukarıdaki gibi seçmeli testler hazırlanmayacak; performans testi tipi araçların hazırlanması yoluna gidilecektir. Her dersin amacı, işleniş biçimi ve özel şartlarına göre sınav hazırlama biçimi farklılık gösterebilir.

Türk Edebiyatı sorumluluk sınavı örneği için tıklayınız.

Bir Cevap Yazın