İçeriğe geç

Çoğumuzda Bulunan İsmini Bilmediğimiz Fobiler

Bu yazımızda Çoğumuzda Bulunan İsmini Bilmediğimiz Fobiler’den bahsettik.

Fobi nedir?

Bireyin bir durum karşısında veya herhangi bir nesne(ler)den kaynaklı duyduğu korku ve ekstra derece kaygı durumudur. Literatüre bakıldığında 450’den fazla fobi vardır fakat literatüre girmeyen kişiden kişiye göre farklılık gösteren binlerce fobi olabilmektedir.

Fobi aslında beynimizin o duruma veya nesneye karşı duyguların yoğun bir biçimde kötü hissettirdiği ve günlük yaşamı önemli derecede etkilediği bir durumdur.

Fobik nedir?

Fobik, Fobisi olan kişi ya da kişilere verilen isimdir.

Bazı Fobi Durumları

Ankraofobi: Rüzgarlı ve esintili havalardan korku halidir. Bu fobi doğuştan gelebilir veya sonradan oluşabilir. Bu foib çok nadir görülen bir fobi olsada kişinin geçmişinde rüzgar ile ilgili tramvatik bir olay söz konusu ise ankrafobi oluşabilir. İnsandan insana göre bu fobi düzeyi farklılık gösterebilir. Kişi rüzgarı bir tehlike veya tehtit olarak algılar ve kendinin zarar göreceğini düşünür. Bu düşünce ile birey psikolojik, duygusal , fiziksel etkilenmektedir.

Gametofobi:

Gametofobi, evlilik fobisi anlamına gelmektedir. Evlilik ile ilgili korku ve endişe duyan kişilerde oluşan bu fobi de kişinin evlendikten sonra eski hayatı gibi bir hayatı olamayacağına ve hayatının daha da zorlaşacağı korkusuna inanılır. Bu kişilere gametofobik denir.

Aviofobi:

Bu fobi günümüzde çoğu insanda bulunan uçuş korkusudur. Uçmaktan ve uçağın içinde bulunmaktan korkan insanlara aviofobik denir. Aviofobinin de düzeyleri olduğu gibi kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Genel olarak titreme, boğuluyormuş gibi hissetme, anormal derecede kalp atışı, mide bulantısı, gergin ve nefes almada güçlük şeklinde yaygın belirtileri vardır.

Balistofobi:

Füze ve mermi korkusudur. Genellikle mermiden korkma hali olarakta bilinir. Genellikle bu korku, Kişinin daha önce maruz kaldığı bir durum karşısında oluşur.

Xenofobi:

Yunanca’da xenos yabancı anlamına gelir. Xenofobi ise yabancılardan korkma halidir. Burada yabancıdan kasıt, farklı bir milletten, farklı bir ırktan korkma durumudur.

İhtiyofobi:

Bir diğer adı balık fobisidir. Balıklardan aşırı derecede korkan kişiler bu fobiye sahiptir.

Gefirofobi:

Köprü korkusu olarak da anılan bu fobide, köprüden geçerken köprünün yıkılacağına veya uçacağına karşı aşırı tedirgin olma durumudur.

Glossofobi:

Bu fobi sosyal bir fobidir. Genellikle asosyal insanlarda bulunur. Halka açık yerlerde konuşma korkusu olarak bilinir. Genellikle bu fobiyi yaşayanlarda ses titremesi, konuşacaklarını unutma, donakalma gibi belirtiler oluşur.

Bir Cevap Yazın